Polisa privatnosti

Poslovna praksa IT 011 doo u vezi sa prikupljanjem i korišćenjem podataka, putem ove ili bilo koje druge Internet prezentacije u vlasništvu IT 011 doo s hyperlinkovima ka ovoj polisi, je regulisana putem ove polise koja se menja s vremena na vreme, a ne polisom privatnosti koja je bila važeća u momentu prikupljanja podataka. Ova polisa privatnosti se ne primenjuje za Internet prezentacije, proizvode i usluge koji ne prikazuju ili nemaju hyperlink ka ovoj polisi privatnosti, ili imaju sopstvenu polisu privatnosti. Molimo vas da redovno pregledate ovu polisu privatnosti. Ukoliko imate primedbe na ovu polisu privatnosti, trebali bi momentalno da prekinete upotrebu Internet prezentacije, proizvoda i usluga koji koriste ovu polisu privatnosti. Ova polisa privatnosti ne reguliše privatnost u vezi sa aktivnostima koje se obavljaju mimo Internet prezentacije, drugih Internet prezentacija, ili proizvodima i uslugama kod kojih je polisa privatnosti regulisana ugovorom.

Ova Internet prezentacija, proizvodi i usluge su predviđene za punoletne osobe.

Prikupljanje podataka

Kao posetioc, veći deo ove Internet prezentacije možete pregledati bez unosa bilo kakvih ličnih informacija. Određeni delovi ove Internet prezentacije mogu od vas zatražiti neke lične informacije, putem popunjavanja i slanja on-line formulara. Korišćenje ovih delova Internet prezentacije je u potpunosti opciono. Ukoliko se odlučite da pregledate to jest koristite ove delove Internet prezentacije, moguće je da će određene zahtevane informacije biti obavezne za unos. Ukoliko ne unesete obavezne informacije, na žalost nećete moći da koristite deo Internet prezentacije za koji se te informacije zahtevaju.

Tokom korišćenja Internet prezentacije, proizvoda i usluga, IT 011 doo takođe može prikupljati određene informacije o vašem računaru kako bi unapredio Internet prezentaciju, proizvode i usluge. Primera radi promenljive iz vašeg radnog okruženja: tip Internet čitača (Internet Browser), vrsta operativnog sistema, rezolucija ekrana, ulazne i izlazne stranice, shema kretanja po Internet prezentaciji, ID sesije (jedinstveni identifikator koji se dodeljuje Internet čitaču prilikom povezivanja s Internet prezentacijom), IP (Internet Protocol) adresa vašeg računara će biti zapisani u log fajl na serveru. IT 011 doo ove informacije koristi za merenje prometa i protoka podataka putem Internet prezentacije, kao i korišćenja određenih proizvoda i usluga.

Informacije koje se tom prilikom prikupljaju se neće koristiti za povezivanje s ličnim informacijama ukoliko nemamo vaše odobrenje, sem ukoliko je suprotno navedeno u ovoj polisi privatnosti. Korišćenjem ove Internet prezentacije, proizvoda i usluga, saglašavate se i u potpunosti prihvatate da lične informacije prikupljene putem Internet prezentacije, proizvoda i usluga mogu biti prenošene preko nacionalnih granica, skladištene i procesirane u bilo kojoj zemlji na svetu gde IT 011 doo ima kancelarije ili tehničku opremu. Takođe prihvatate mogućnost da u određenim zemljama, procesiranje informacija može biti povereno trećim licima ili kompanijama, poput procesorima kreditnih kartica, transportnim agentima ili kompanijama, web hosting kompanijama, poštanskim i e-mail kompanijama, kao i kompanijama koje se bave analitikom Internet saobraćaja. Vaše lične informacije će biti dostupne trećim licima, u takvim slučajevima, samo kako bi kompletirali svoje usluge, i neće biti dostupne za njihove lične potrebe ili dalju distribuciju.

IT 011 doo je s drugim preduzećima i kompanijama uspostavio partnerski odnos, putem koga je moguće da se u okviru Internet prezentacije pojave ponude za proizvode i usluge koje nisu deo IT 011 doo asortimana. Internet prezentacije, proizvodi i usluge partnerskih preduzeća i kompanija mogu zahtevati od vas određene lične informacije, gde je privatnost regulisana putem polisa privatnosti tih preduzeća i kompanija.

Kako se koriste prikupljeni podaci

IT 011 doo prikuplja informacije kako bi olakšao upotrebu Internet prezentacije, kao i da bi sprečio zloupotrebu i nelegalne aktivnosti u okviru iste. Informacije se takođe koriste za sve beneficije koje mogu proizići iz korišćenja određenih proizvoda i usluga, poput tehničke podrške koja je dostupna samo registrovanim korisnicima. Informacije se mogu koristiti i u cilju pružanja lično prilagođenog iskustva u korišćenju Internet prezentacije, informacija vezanih za nove proizvode i usluge, specijalnih ponuda, kao i drugih sličnih informacija.

IT 011 doo može prikupljati informacije o korišćenju Internet prezentacije, proizvoda i usluga, poput broja preuzimanja određenih fajlova, tipova usluga, dnevnog broja korisnika Internet prezentacije, broja pregledanih stranica, IP adrese računara. Ove informacije se prikupljaju u agregatnoj formi bez pojedinačne identifikacije, iako se IP adrese i ID sesije mogu koristiti u slučajevima preventive zlouptreba i nelegalnih aktivnosti. IT 011 doo ove agregatne statističke informacije koristi kako bi unapredio Internet prezentaciju, proizvode i usluge, i pružio što relevantnije iskustvo našim korisnicima, kao i u potrebe statističkih analiza.

Poštovanje ličnih informacija

IT 011 doo prepoznaje i poštuje važnost odgovorne upotrebe podataka prikupljenih putem Internet prezentacije, proizvoda i usluga. IT 011 doo će poštovati vaša prava po pitanju pristu, ispravki i uklanjanja vaših ličnih informacija. IT 011 doo može iskomunicirati određene informacije s vama, po pitanju proizvoda, usluga i specijalnih ponuda, sem u slučaju da ste se odlučili da takve informacije ne primate, ili su zabranjene zakonom. U određenim slučajevima se informacije ipak mogu iskomunicirati s vama ukoliko je to neophodno kako bi nesmetano nastavili s korišćenjem Internet prezentacije, određenih proizvoda i usluga. U slučajevima gde je to po zakonu neophodno, IT 011 doo će predati vaše lične informacije nadležnim službama.

Zaštita vaših ličnih informacija

Vaše lične informacije koje su u vezi s registracijom na Internet prezentaciji, samom Internet prezentacijom, proizvodima i uslugama se nazivaju Registracionim informacijama. Registracione informacije se zaštićuju na više načina. Same registracione informacije se čuvaju na zaštićenim serverima, kojima samo određeno osoblje IT 011 doo ima pristup. Sve registracione informacije se štite enkripcijom prilikom njihovog slanja ili transfera na druge servere. Same šifre koje se koriste su takođe zaštićene enkripcijom.

Internet prezentacije zajednica

Molimo vas da obratite pažnju da ukoliko objavljujete sadržaje na javnim blog, chat, forum, ili bulletin board diskusijama ili Internet prezentacijama, sve informacije su javno dostupne posetiocima te Internet prezentacije. Sve lične informacije koje koristite prilikom registracije na sličnim sajtovima, za potrebe registracije, korisničkog profila ili samog objavljivanja sadržaja su najčešće javno dostupne, mogu biti čitane ili prikupljane od strane trećih lica. IT 011 doo nije odgovoran za bilo kakve lične ili druge informacije koje objavite na gore navedenim ili sličnim Internet prezentacijama.